Γερμανικά Αριδαία

Γιατί να μάθω Γερμανικά ;

Η Γερμανική γλώσσα είναι η πρώτη μητρική γλώσσα μεταξύ των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί γλώσσα εργασίας στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Ο ρόλος της στην Ε.Ε. ισχυροποιείται μετά από την ένταξη χωρών της ανατολικής Ευρώπης, όπου η Γερμανική αποτελεί τη βασική ξένη γλώσσα από πλευράς παρουσίας στο εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και από πλευράς αριθμού ομιλητών ως ξένη γλώσσα. Στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής, της Βόρειας και της Ανατολικής Ευρώπης η Γερμανική γλώσσα διδάσκεται σε ολοένα και περισσότερους μαθητές.

 

Βασικά τμήματα εκμάθησης στα Γερμανικά:

Deutsch 1: Πρώτος χρόνος , εισαγωγή στη γλώσσα και τη δομή της.

Deutsch 2: Δεύτερος χρόνος θεμελίωση και των τεσσάρων δεξιοτήτων

Deutsch 3: Τρίτος χρόνος εμπέδωση γραμματικής και εξάσκηση και των 4 δεξιοτήτων.

Ανώτερα τμήματα σπουδών εκμάθησης στα Γερμανικά:

Zertifikat B1: Προετοιμασία για το πτυχίο

Zertifikat B2: Προετοιμασία για το πτυχίο

Zertifikat C1: Προετοιμασία για το πτυχίο

Ανώτατα τμήματα σπουδών στα Γερμανικά:

Großes Deutsches Sprachdiplom: Προετοιμασία για το πτυχίο

Εισαγωγή στα πανεπιστήμια

Γερμανικά

Call Now ButtonΚλήση