Αγγλικά

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και την πολυετή εμπειρία του σχολείου μας στη διδασκαλία των Αγγλικών,  μια μαθήτρια ή ένας μαθητής που ξεκινάει τα μαθήματα στη Γ’ Δημοτικού, θα συμμετάσχει στις εξετάσεις επιπέδου Β2 (Lower), όταν θα είναι στην Β’ Γυμνασίου και στις εξετάσεις επιπέδου Γ2 (Proficiency) το πρώτο τρίμηνο της Α΄ Λυκείου χωρίς να παρακολουθεί θερινά μαθήματα.

 

Παιδιά Α’ και Β’ τάξης δημοτικού

► Παρακολουθούν την Pre-Junior τάξη στα Αγγλικά, μια ώρα την εβδομάδα. Μέσα από λεξούλες, αριθμούς, παιχνιδάκια και τραγουδάκια έχουν την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα, με λίγες γραπτές υποχρεώσεις. Αυτή η πρώτη επαφή των παιδιών, θα παίξει σημαντικό ρόλο στην μετέπειτα επαφή τους με την γλώσσα.

 

Παιδιά Γ’ και Δ’ τάξης Δημοτικού

► Τα παιδιά αρχίζουν παρακολουθώντας τη Junior class στα Αγγλικά. Οι έμπειροι καθηγητές μας, καθοδηγούν τα παιδιά με σωστούς παιδαγωγικούς τρόπους και μεθόδους έτσι ώστε να αγαπήσουν και να κατανοήσουν τον γραπτό και προφορικό λόγο της ξένης γλώσσας.

 

Παιδιά Δ΄, Ε’, ΣΤ’ τάξης Δημοτικού ή και παιδιά A’ τάξης Γυμνασίου

► Σε αυτό το επίπεδο (A, B, C classes) τα παιδιά, αποκτούν γερές βάσεις στην γραμματική και στην έκθεση στα Αγγλικά. Έτσι αρχίζουν να επικοινωνούν προφορικά και γραπτά με χρήση σωστού συντακτικού.

 

Παιδιά Α΄, Β’ ή και Γ’ τάξης Γυμνασίου

► Σε αυτό το επίπεδο (D class Pre-Lower, Lower) τα παιδιά, προετοιμάζονται για τις πρώτες επίσημες αναγνωρισμένες εξετάσεις τους στο Β1 και B2.

 

Παιδιά Γ’ τάξης Γυμνασίου και άνω

► Ακολουθούν οι τάξεις των επιπέδων C1 και C2. Δηλαδή Advanced και Proficiency στα Αγγλικά.

► Το Proficiency προετοιμάζεται σε ενάμισι  (1,5)  χρόνο.

 

► Διαφοροποιημένη διδασκαλία Αγγλικών σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

 

επικοινωνίαΜαρκου