Ονοματεπώνυμο Μαθητή (απαραίτητο)

  Ονοματεπώνυμο Πατέρα (απαραίτητο)

  Ονοματεπώνυμο Μητέρας (απαραίτητο)

  Διεύθυνση (απαραίτητο)

  e-mail κηδεμόνα (απαραίτητο)

  Κινητό κηδεμόνα (απαραίτητο)

  Σταθερό τηλέφωνο (απαραίτητο)


  Αποδοχή όρων GDPR

  Όλες οι αιτήσεις θα απαντηθούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

  Αγγλικά

  Δείτε το πρόγραμμα σπουδων στα Αγγλικά

  Γερμανικά

  Δείτε το πρόγραμμα σπουδων στα Γερμανικά