𝙉𝙇𝙋𝙤𝙬𝙚𝙧𝙆𝙞𝙙𝙨, 𝙩𝙝𝙚 𝙎𝙘𝙞𝙚𝙣𝙘𝙚 𝙤𝙛 𝙃𝙖𝙥𝙥𝙞𝙣𝙚𝙨𝙨 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙇𝙖𝙣𝙜𝙪𝙖𝙜𝙚 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙆𝙞𝙙𝙨

Πώς αναπτύσσει το NLPowerKids το επίπεδο της Αγγλικής γλώσσας των μαθητών μας;

Με 3 διαφορετικά επίπεδα CEFR, A1, A1+ , Α2.

🚀Το ΚΞΓ Άννα Μάρκου είναι ένα από τα πρώτα σχολεία σε Ελλάδα και Κύπρο που υιοθέτησε το βραβευμένο πρόγραμμα NLPower kids με σκοπό την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής μέσα από την διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας.