Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών “ΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΥ” προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο στόχο έχει όχι μόνο την απόκτηση ενός πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αλλά και τη γενικότερη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Το παιδί σας δεν θα αποφοιτήσει κρατώντας απλώς ένα πτυχίο, αλλά θα λάβει κυρίως μια σφαιρική και παιδαγωγική επιμόρφωση στη γλώσσα και τον πολιτισμό της ξένης γλώσσας.

Η οργάνωση του σχολείου μας, η υπευθυνότητα, ο σωστός προγραμματισμός καθώς και ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του κάθε μαθητή αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά της πολύχρονης επιτυχίας του.

Δημιουργήσαμε ένα σχολείο που να ανταποκρίνεται στους σκοπούς και ρόλους τους οποίους ο θεσμός της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης οφείλει να υπηρετεί στη σύγχρονη εποχή όπως:

► Επιλέγουμε με αυστηρά κριτήρια τους δασκάλους που στελεχώνουν τη σχολή μας και αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας,

► Παρακολουθούμε από πολύ κοντά την πορεία και εξέλιξη του κάθε μαθητή μας,

► Διατηρούμε περιορισμένο αριθμό παιδιών ανά τμήμα για αποτελεσματικότερο παιδαγωγικό έργο,

► Διατηρούμε συνεχή και ουσιαστική επικοινωνία με τους γονείς,

► Καλλιεργούμε το ομαδικό πνεύμα και ενισχύουμε την αίσθηση σεβασμού, ευθύνης και προσφοράς στο σύνολο.

► Δώσαμε έμφαση στη δημιουργία της κατάλληλης κτηριακής υποδομής και στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό,

► Δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον ασφάλειας, ελέγχου και επικοινωνίας για τα παιδιά,

Η φιλοσοφία μας οδηγεί στη γνώση και όσα μαθαίνουμε από τις εμπειρίες προηγουμένων ετών, φροντίζουμε να τα μετατρέπουμε σε περαιτέρω βελτιώσεις και καινοτομίες για τις επόμενες χρονιές, τις οποίες οι μαθητές μας παρατηρούν καθημερινά.